Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a tvorba mobilní aplikace pro systémy Android a iOS 

    Bláha, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací mobilní aplikace pro operační systémy iOS a Android pomocí nástrojů pro vývoj mobilních aplikací. Pro implementaci byl vybrán Ionic 4, což je soubor nástrojů, pomocí kterého ...
  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

    Bláha, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá zhodnocením současné finanční situace společnosti UNIVA BLÁHA, s.r.o., a na základě výsledků finanční analýzy také návrhy na zlepšení, které by měly vést ke zlepšení finančního zdraví této společnosti.