Now showing items 1-2 of 2

  • Design vnějšího pláště mobilního robotu 

    Bláha, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá designem a konstrukcí vnějšího pláště mobilního robotu, který má sloužit k převážení nákladu. Na začátku této práce jsou stručně popsány různé technologie, kterými lze vyrobit plášť robotu. ...
  • Objekt hlavní tribuny a ředitelství Velké ceny Brna 

    Bláha, Pavel
    Můj diplomový projekt je návrhem objektu hlavní tribuny a ředitelství závodů Velké ceny města Brna. Objekt se nachází v blízkosti Ostrovačic a Brna-Žebětína. Jedná se o dvoupodlažní stavbu tvořenou ocelovou konstrukci a ...