Now showing items 1-2 of 2

  • Gelové polymerní elektrolyty pro superkondenzátory 

    Bláha, Vladimír
    Tato diplomová práce pojednává o superkondenzátorech a gelových polymerních elektrolytech. V praktické části se zabývá přípravou vzorků polymerních gelových elektrolytů s příměsí alkalických solí, měřením jejich elektrické ...
  • Indukční snímač přiblížení elektricky vodivých materiálů 

    Bláha, Vladimír
    Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí indukčního senzoru s planárními cívkami, výrobou funkčního vzorku, simulacemi dílčích elektronických obvodů s jejich následným porovnáním se změřenými výstupními signály. Dále pak ...