Now showing items 1-4 of 4

 • The Analysis of the Affiliate System in a Chosen Company and Proposals for its Improvements 

  Mesík, Vladimír
  Diplomová práca sa zaoberá províznym marketingom vo vybranej spoločnosti. Poukazuje na špecifiká a fungovanie Českého affiliate trhu a porovnáva teoretické poznatky so skutočnosťou. Hlavným prínosom práce je komplexný návrh ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Blažek, Ľubomír
  Táto bakalárska práca sa zaoberá elektronickým obchodom a elektronickým podnikaním vo všeobecnosti, informáciami o klientovi projektu a analýzou open-source platforiem elektronických obchodov. V praktickej časti sa zaoberá ...
 • Návrh řešení elektronického obchodu na bázi dropshippingu 

  Blažek, Ľubomír
  Táto diplomová práca sa zaoberá elektronickým podnikaním vo všeobecnosti a špecializuje sa na tvorbu elektronického obchodu, ktorý využíva na svoje fungovanie model dropshippingu. Práca zachytáva celý postup tvorby takéhoto ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Piteľ, Šimon
  Bakalárska práca sa zameriava na zálohovanie dát a dátové úložiská, ich popisom, priblíženie si pojmu zálohovanie a následným výberom najlepšieho zálohovacieho riešenia pre danú firmu. Riešenia zahŕňajú všetky dostupné ...