Now showing items 1-7 of 7

 • Moderní úpravy práškovými laky 

  Blažek, Jaroslav
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá rozborem povrchových úprav práškovými plasty. Tato oblast v současné době zaznamenává výrazný růst inovací. Práce obsahuje rozbor jednotlivých ...
 • Možnosti využití smykem řízených nakladačů 

  Blažek, Jaroslav
  Práce pojednává o možnostech využití smykem řízených kolových nakladačů. K problematice využití přistupuje z hlediska nalezení optimálního stroje. Za tímto účel práce obsahuje přehledné tabulky 101 typů nakladačů od 15 ...
 • Návrh motivačního systému ve vybrané společnosti 

  Řádová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na návrh motivačního systému ve vybrané společnosti. Práce má teoretický základ, kde je rozebrána motivace a její vliv na zaměstnance. Pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů s klíčovými ...
 • Optimalizace teploty vytvrzování při práškovém lakování 

  Blažek, Jaroslav
  Práce se zabývá určením optimální vytvrzovací teploty při práškovém lakování. Práce obsahuje literární studii zaměřenou na problematiku práškového lakování. V experimentální části práce bude provedena předúprava a nalakování ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Březinová, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení reálného podnikatelského plánu pro založení malého podniku. Tato firma nabízí poskytování lešenářských služeb – tedy montáž a demontáž lešení a s tím spojené doprovodné služby. ...
 • Vliv způsobu vypalování na kvalitu laku 

  Svačina, Roman
  Diplomová práce se zabývá vlivem způsobu vytvrzování na kvalitu laku práškového lakování. Práce obsahuje literární studii zaměřenou na problematiku práškového lakování. V experimentální části práce bude provedeno vytvrzení ...
 • Volba vhodného systému vytvrzování pro práškové nátěrové hmoty 

  Donabauer, Petr
  Diplomová práce se zabývá porovnáním a volbou vhodného systému vytvrzování práškových nátěrových hmot. Práce obsahuje literární studii zaměřenou na problematiku práškového lakování. V experimentální části práce bude provedena ...