Now showing items 1-1 of 1

  • Metody kvantifikace hodnoty ohrožených nemovitých památek 

    Merta, Petr
    Zchátralé kulturní nemovité památky, péče o ně, jejich záchrana, a případné další využití či jejich zachování pro budoucí generace jsou v posledním době stále aktuálnějšími tématy. I přes nákladnou údržbu a mnohdy značné ...