Now showing items 1-5 of 5

 • Modifikace utěsnění víka primárního kolektoru PG VVER 440 

  Blažková, Eva
  Cílem této diplomové práce je řešení problematiky, týkající se utěsnění víka primárního kolektoru parogenerátoru bloku jaderné elektrárny typu VVER 440. Tyto parogenerátory jsou těsněny v původním provedení niklovými ...
 • Problematika stanovení netradičních organochlorových sloučenin ve složkách ŽP 

  Blažková, Eva
  V bakalářské práci teoretického charakteru byla řešena aktuální problematika přítomnosti xenobiotik na bázi organohalogenovaných sloučenin ve složkách životního prostředí. Pozornost byla zaměřena na kongenery polychlorovaných ...
 • Přehled jaderných reaktorů světa 

  Blažková, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením přehledu typů jaderných reaktorů, jejich rozdělení a technické řešení vybraných typů. V práci je dále uvedeno zastoupení jednotlivých států, které mají jaderné reaktory a jejich ...
 • Stanovení perfluorovaných sloučenin pomocí separačních metod 

  Blažková, Eva
  V teoretické části diplomové práce byla řešena aktuální problematika přítomnosti perfluorovaných organických sloučenin ve složkách životního prostředí. Pozornost byla zaměřena na perfluorooktanovou kyselinu (PFOA), ...
 • Stavebně technologický projekt Trutnovského divadla 

  Blažková, Eva
  Předmět diplomové práce je stavebně technologický projekt Trutnovského divadla. Jedná se o novostavbu. Technologický předpis je zpracován pro monolitický strop.