Now showing items 1-5 of 5

 • Hotel v Přerově 

  Blaha, Jan
  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací budovy hotelu v Přerově. Objekt je navržen jako samostatně stojící budova s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. V podzemním podlaží se nachází garáž a technické ...
 • Návrh a analýza synchronních strojů s permanentními magnety 

  Blaha, Jan
  Vlastnosti synchronních strojů s permanentními magnety jsou mimo jiné závislé na geometrickém rozložení řezu stroje. Na rozdíl od EC motorů, kde je vhodné obdélníkové rozložení veličin, vyžadují tyto stroje sinusové průběhy. ...
 • Návrh synchronního stroje s permanentními magnety 

  Blaha, Jan
  V dnešní době jsou v oblasti pohonů klasické stejnosměrné stroje z důvodu malé účinnosti a nízké životnosti jejich třecích částí nahrazovány synchronními stroji s permanentními magnety, mezi které řadíme i stejnosměrné ...
 • Rodinný dům s čajovnou v Přerově 

  Blaha, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s čajovnou v Přerově. Jedná se o částečně podsklepený třípodlažní dům. Třetí nadzemní podlaží je umístěno v podkroví. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. V objektu ...
 • Výroba prototypu tělesa IP kamery na 3D FDM tiskárně 

  Blaha, Jan
  Bakalářská práce zabývající se výrobou tělesa IP kamery metodou 3D tisku. Práce obsahuje část rešeršní a část konstrukční. V první části je shrnuta problematika v oblasti průmyslových kamer a 3D tisku. Na závěr rešeršní ...