Now showing items 1-20 of 59

 • Algoritmy odbuzování při řízení střídavých motorů 

  Padalík, Michal
  Diplomová práce popisuje princip asynchronního a synchronního motoru. Vysvětluje způsob vektorového řízení, odvození Clarkovy a Parkovy transformace. Práce obsahuje návrh řízení střídavých motorů ve vyšších otáčkách než ...
 • Algoritmy optimálního řízení pohonu se stejnosměrným motorem 

  Regent, David
  Diplomová práce obsahuje problematiku polohového řízení pohonu se stejnosměrným cize buzeným motorem. V práci se nachází tvorba matematického modelu. Dále je rozebrána problematika optimálního řízení a způsob řešení LQ ...
 • Algoritmy pro řízení elektrických motorů 

  Lyko, Antonín
  Tato práce popisuje strukturu a základní prvky softwarové architektury Autosar. Dále jsou představeny možnosti generování konfiguračních kódu jak pro ovladače MC-ISAR tak pro hardwarové moduly procesoru AURIX TriCore TC277 ...
 • Aplikace nelineárního prediktivního řízení pro pohon se synchronním motorem 

  Kozubík, Michal
  Tato práce se zabývá možnostmi aplikace nelineárního prediktivního řízení pro elektrické pohony. Konkrétně pro pohony se synchronním motorem s permanentními magnety. Práce okrajově popisuje vlastnosti tohoto typu pohonu a ...
 • Automatizované nastavení regulátoru pohonu 

  Adamec, Matúš
  Táto práca sa zaoberá automatizovaným nastavením regulátoru pohonu. K splneniu tohto cieľu je potrebná identifikácia systému. Preto na začiatku tejto práce je popísaná problematika identifikácie. Z množstva popísaných metód ...
 • Energy efficient control of a heat pump in fully electric vehicle 

  Glos, Jan; Václavek, Pavel; Blaha, Petr (Proceedings of the 7th European Transport Research Arena 2018, 2018-04-16)
  Since fully electric vehicles (FEV) do not have enough waste heat for cabin heating as internal combustion engine (ICE) vehicles and hybrid vehicles do, it is beneficial to employ a reversible heat pump in FEVs. The ...
 • High Speed Operation Tests of Resolver Using AURIX Microcontroller Interface 

  Kozovský, Matúš; Blaha, Petr (IFAC, 2018-05-23)
  This paper demonstrates possibility to use microcontroller AURIX TC277 interfaces for resolver signal processing and also for its carrier signal generation. Resolver support is integrated in Delta-Sigma analog to digital ...
 • HIL model elektromechanického systému 

  Malík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením modelu mechanického systému v jazyce Modelica a jeho použitím v prostředí LabVIEW. Úvod práce se zaměřuje na jazyk Modelica, programovací nástroj LabVIEW a standard Functional ...
 • Identifikace parametrů asynchronního motoru 

  Křížek, Tomáš
  Tato práce popisuje a realizuje (v programu Matlab-Simulink a v mikrokontroleru Freescale 56F8346) jednu off-line metodu identifikující parametry asynchronního motoru, které jsou nezbytné k implementaci vektorového řízení. ...
 • Identifikace parametrů elektrických motorů metodou podprostorů 

  Jenča, Pavol
  V tejto diplomovej práci je riešená identifikácia parametrov elektrických motorov pomocou metódy podpriestorov. Elektrické motory sú simulované v prostredí Matlab/Simulink a konkrétne sa jedná o jednosmerný motor s ...
 • Identifikace parametrů synchronních motorů s permanentními magnety 

  Dušek, Martin
  Tato práce se zabývá on-line identifikací parametrů synchronního motoru s permanentními magnety. Je diskutováno využití čtyř různých identifikačních algoritmů založených na metodě nejmenších čtverců a MRAS. Funkčnost ...
 • Identifikace parametrů synchronního motoru 

  Veselý, Ivo
  Pro řízení synchronních motorů s permanentními magnety často používáme vektorové řízení. Aby bylo toto řízení efektivní, potřebujeme znát parametry řízeného motoru. Tato práce popisuje několik metod, které se touto ...
 • Identifikace parametrů synchronního motoru s permanentními magnety 

  Veselý, Ivo
  V rámci dizertační práce byly navrženy identifikační metody pro synchronní motor s permanentními magnety. Celá identifikace i řízení motoru probíhalo v dq souřadnicích a pro zpracovaní bylo použito prostředí Matlab Simulink ...
 • Implementace algoritmů řízení elektrických motorů v systémech CompactRIO 

  Gléba, Gergely
  Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá implementáciou existujúcich algoritmov riadenia elektrických striedavých motorov v prostredí Matlab Simulink do prostredia LabVIEW Control Design and Simulation. Prvá časť práce sa zaoberá ...
 • Implementace identifikačních algoritmů v signálovém procesoru DSP56F8xxx 

  Januška, Jiří
  Tato diplomová práce si klade za cíl matematicky popsat některé z identifikačních metod aplikovaných na asynchronní motor za účelem zisku některých z jeho parametrů. Poté je následně odsimulovat v MATLAB/Simulinku a v ...
 • Implementace řídicích algoritmů pro asynchronní motory v DSP 56F8xxx 

  Jenča, Pavol
  V této bakalářské práci jsou řešeny řídicí algoritmy pro řízení asynchronních motorů za pomoci metod DTC a PDSFC. Funkční algoritmy jsou vytvořené v jazyce C a jazyce symbolických adres a jsou převedeny ze Simulinku do ...
 • Integration of inertial navigation with global navigation satellite system 

  Štefanisko, Ivan
  Táto práca sa zaoberá štúdiou inerciálnej navigácie, globálnym družicovým polohovým systémom a ich integráciou do jedného navigačného riešenia. V prvej časti práce je počítaný výstup inerciálnych rovníc na základe meraní ...
 • Laboratorní úlohy pro přípravek Amira DTS200 

  Sikora, Jan
  V práci je představen model Amira DTS 200. Jde o soustavu 3 spojených nádob, čerpadel a tlakový snímačů výšky hladiny. Na přípravku je sestaveno několik úloh na identifikaci a na regulaci hladiny. Systém je modelován a ...
 • Laboratorní úlohy pro přípravek Feedback 38-001 

  Gléba, Gergely
  Cieľom práce bolo oboznámiť sa s prípravkom Feedback 38-001, previesť jeho sprevádzkovanie a vytvoriť niekoľko demonštračných laboratórnych úloh. Prvá časť práce sa zaoberá popisom a oživovaním jednotlivých časti prístroja. ...
 • Laboratorní úlohy pro přípravek s kuličkou na nakloněné rovině 

  Řezáč, Martin
  Práce se zabývá problematikou identifikace a řízení dynamických systémů s využitím grafického programovacího prostředí LabVIEW. Pro řízení je využita kaskádní formu regulace s PI a PD regulátory navrženými pomocí programu ...