Now showing items 1-2 of 2

  • Přizpůsobení platformy LLVM pro mikroprocesor Motorola 68000 

    Blahož, Vladimír
    Bakalářská práce popisuje obecnou problematiku překladačů, seznamuje čtenáře s platformou Low-Level Virtual Machine a možnostmi její modifikace. Dále se zabývá principy architektury typu Motorola 68000 a implementací podpory ...
  • Vizualizace 3D scény pro ovládání robota 

    Blahož, Vladimír
    Tato práce se zaměřuje na možnosti využití datové fůze 3D skenu - point cloudu a barevného digitálního videa v procesu vzdáleného ovládání robotů. Diskutují se zde výhody zobrazení okolí robota kombinací dat z více senzorů, ...