Now showing items 1-9 of 9

 • Application of low temperature plasmas for restoration/conservation of archaeological objects 

  Krčma, František; Blahová, Lucie; Miková, Petra; Graham, William; Grossmannová, Hana; Holíková, Lenka; Horák, Jakub; Janová, Drahomíra; Kelsey, Colin Patrick; Kozáková, Zdenka; Mazánková, Věra; Procházka, Michal; Přikryl, Radek; Řádková, Lucie; Sázavská, Věra; Vašíček, Michal; Veverková, Radka; Zmrzlý, Martin (IOP Publishing, 2014-12-18)
  Nízkoteplotní vodíkové plazma buzené za sníženého tlaku bylo používáno ke studiu vlivu průběhu a podmínek na odstraňování korozních produktů. Plasma bylo buzeno RF zdrojem v pulsním i kontinuálním režimu při tlacích 100-200 ...
 • Barrier SiO2-like coatings for archaeological artefacts preservation 

  Procházka, Michal; Blahová, Lucie; Krčma, František (IOP Publishing, 2016-11-04)
  Thin film chemical vapour deposition technique has been used for more than 50 years. Introducing organosilicones as precursors, e.g. hexamethyldisiloxane (HMDSO) or tetraethylorthosilicate (TEOS), brought new possibilities ...
 • Behaviour of Vascular Smooth Muscle Cells on Amine Plasma-Coated Materials with Various Chemical Structures and Morphologies 

  Němčáková, Ivana; Blahová, Lucie; Ryšánek, Petr; Blanquer, Andreu; Bačáková, Lucie; Zajíčková, Lenka (MDPI, 2020-12-01)
  Amine-coated biodegradable materials based on synthetic polymers have a great potential for tissue remodeling and regeneration because of their excellent processability and bioactivity. In the present study, we have ...
 • Cell type specific adhesion to surfaces functionalised by amine plasma polymers 

  Černochová, Petra; Blahová, Lucie; Medalová, Jiřina; Nečas, David; Michlíček, Miroslav; Kaushik, Preeti; Přibyl, Jan; Bartošíková, Jana; Manakhov, Anton; Bačáková, Lucie; Zajíčková, Lenka (Springer Nature, 2020-06-09)
  Our previously-obtained impressive results of highly increased C2C12 mouse myoblast adhesion to amine plasma polymers (PPs) motivated current detailed studies of cell resistance to trypsinization, cell proliferation, ...
 • Charakterizace plazmatu pro vytváření tenkých organokřemíkových vrstev z hexamethyldisiloxanu 

  Blahová, Lucie
  Tématem této bakalářské práce je diagnostika plazmatu pro tvorbu tenkých vrstev na bázi organokřemičitanů. Jako prekurzor pro plazmovou depozici byl použit hexamethyldisiloxan za přítomnosti kyslíku a diagnostika byla ...
 • Generace kovových nanočástic v nízkoteplotním plazmatu v kapalině 

  Čechová, Ludmila
  Tato diplomová práce je zaměřena na generaci kovových nanočástic pomocí nového zdroje nízkoteplotního plazmatu kombinujícího korónový a štěrbinový výboj v kapalinách. Teoretická část je zaměřena na generaci nanočástic ...
 • Generace ozónu fotochemickými procesy v O2 a příměsích 

  Tomečková, Klára
  Ozón je jedovatý plyn, který je pro živé organismy ve vysokých koncentracích smrtelný. Proto je možné tento plyn využít ke sterilizaci v mnoha odvětvích. Předmětem předkládané práce je generace ozónu pomocí různých metod ...
 • Plazmochemická příprava a charakterizace tenkých vrstev na bázi hexamethyldisiloxanu 

  Blahová, Lucie
  Tenké vrstvy jsou již řadu let využívány k modifikaci povrchových vlastností různých materiálů. Jednou z metod jejich přípravy je Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD), která je pro depozici tenkých vrstev ...
 • Příprava a charakterizace tenkých bariérových vrstev 

  Blahová, Lucie
  Pro konzervaci kovových artefaktů jsou v dnešní době nejčastěji využívány kombinace různých akrylových pryskyřic a mikrokrystalických vosků, jejichž vlastnosti však nejsou v mnoha ohledech dostačující a vyhovující. Cílem ...