Now showing items 1-2 of 2

  • Přijímání, získávání a výběr zaměstnanců ve vybraném podniku 

    Blahová, Veronika
    Předmětem této diplomové práce je získávání, výběr a přijímání nových zaměstnanců ve vybrané společnosti. První část se zaměřuje na popis teoretických poznatků získaných z odborné literatury. Jsou zde definovány pojmy, ...
  • Rozvoj obchodních aktivit vybrané reklamní společnosti 

    Blahová, Veronika
    Diplomová práca sa zameriava na rozšírenie obchodných aktivít reklamnej spoločnosti Afinita, s. r. o., ktorá sa špecializuje na potlač a výrobu reklamných predmetov. Hlavným cieľom spoločnosti je rozvoj obchodných aktivít, ...