Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh revitalizace zvoleného úseku vodního toku 

    Skřížala, Lukáš
    Bakalářská práce se zabývá revitalizaci vybraného úseku na vodním toku Ondřejnice. Účelem revitalizace je především odstranění migračních překážek a vytvoření podmínek pro budoucí přirozený vývoj koryta, bez nutností ...
  • Návrh úpravy zvoleného úseku vodního toku 

    Vyplel, Adam
    Bakalářská práce je zaměřena na návrh úpravy vybraného úseku toku Veverka v katastrálním území Brno-Bystrc, a to v ř. km 0,632 až 0,918. K úpravě je přistoupeno především jako návrh stabilizace poškozených břehů pomocí ...