Now showing items 1-1 of 1

  • Design DVD přehrávače 

    Blahynka, Roman
    Předmětem této bakalářské práce je návrh designu stolního DVD přehrávače. Text komplexně popisuje tvorbu návrhu – začíná analýzou vývoje stolních přehrávačů od vynalezení až po současné trendy, pokračuje rozborem technických ...