Now showing items 1-20 of 32

 • Adiabatické chlazení vzduchu 

  Horina, Petr
  Tato práce se zabývá adiabatickým chlazením vzduchu. Adiabatické chlazení je možným druhem chlazení a vlhčení vzduchu s nízkými energetickými nároky. Experimentálně je zkoumán princip odpařovacího zvlhčování s různými druhy ...
 • Adiabatické chlazení vzduchu 

  Silbernágl, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením dvou variant chlazení a vlhčení vzduchu v prostoru výrobní haly na bavlnu v Humpolci. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní, ekonomické a funkční požadavky ...
 • Chlazení ve vzduchotechnice 

  Vacková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou přímého chlazení. Teoretická část popisuje termodynamické zákony, základní termodynamické děje v ideálním plynu a jednotlivé chladící cykly. V experimentální části byla řešena ...
 • Návrh vytápění rodinného srubového domu 

  Blažek, Eduard
  Práce se zabývá návrhem vytápění rodinného srubového domu. Obsahuje teoretický rozbor zateplování a tepelného chování srubového domu. Součástí práce je experiment na navrhované termocentrále, která se stará o provoz a ...
 • Návrh vzduchotechnického zařízení s ohledem na systém zpětného získávání tepla 

  Otava, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku výměníků a má dva hlavní cíle. Prvním cílem je dlouhodobé měření entalpického výměníku, zpracování naměřených dat a porovnání výsledků s hodnotami udávanými výrobcem výměníku. ...
 • Návrh vzduchotechniky wellness sportovního centra 

  Valcha, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem klimatizační jednotky wellness sportovního centra v Brně a zahrnuje experimentální měření HEPA filtrů. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, kterými jsou: teoretická část, experimentální ...
 • Optimalizace distribuce vzduchu bazénových hal 

  Blasinski, Petr
  Náplní práce je řešení distribuce vzduchu v bazénových halách s ohledem na dominantní vlivy vytvářející mikroklima v těchto prostorách. Výstupem práce jsou pak grafy závislostí odparu vody a chemikálií na měnících se ...
 • Optimalizace interního mikroklimatu velkoprostorové kanceláře pomocí stínění 

  Vysloužil, Lukáš
  Cílem diplomové práce je návrh systému VZT a optimalizace vnitřního mikroklimatu pomocí stínících prvků. V teoretické části jsem se zaměřil na rozdělení a popis stínících prvků. V další části práce se věnuji návrhu vhodné ...
 • Optimalizace větrání divadelní haly 

  Lenhart, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým řešením proudění a optimalizací stávajícího stavu distribuce vzduchu v divadelní hale za pomocí CFD simulací. Součástí diplomové práce je projektové řešení jedné z variant řešení.
 • Optimalizace vzduchotechniky výrobní haly 

  Myjavec, Patrik
  Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá prirodzeným vetraním budov. Praktická časť sa zameriava na optimalizáciu vetrania pôvodného objektu pomocou CFD simulácie. Jedna vybraná verzia je riešená v projektovej časti ...
 • Pobytové místnosti a kvalita vzduchu 

  Valkovič, Michal
  Diplomová práca rieši kvalitu vnútorného vzduchu v hotelových izbách na základe koncentrácie oxidu uhličitého CO2. V prvej časti práce sa zaoberá vnútorným prostredím budov, kde popisuje jednotlivé druhy mikroklím. ...
 • Systémy chlazení pro polyfunkční objekty. 

  Milatová, Adriána
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom chladiacich zariadení štrnásť-podlažného poly-funkčného objektu s administratívou a bytovými jednotkami. V práci je opísaná fyzikálna podstata chladenia, základné typy a funkcie klimatizačných ...
 • Teplonosné látky otopných soustav 

  Michalíčková, Iveta
  Tématem diplomové práce jsou teplonosné látky otopných soustav. Práce je rozdělena na tři části. V první části je teoreticky rozebraná problematika teplonosných látek. V druhé části je uvedena výpočtová část projektu. ...
 • Větrání tělocvičny 

  Urban, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá modelováním proudění v CFD programu. Pomocí něhož bude vybraná optimálnější varianta vyústek pro distribuci vzduchu ve sportovní hale. První mode-lovaná varianta bude přivádět čerstvý vzduch pomocí ...
 • Vliv ročního období na tepelnou stabilitu vnitřního prostoru 

  Němcová, Aneta
  Tato práce se zabývá problematikou stínícího součinitele venkovních žaluzií a jeho závislost na okolních jevech. Cílem této práce je najít optimální řešení po stránce stínícího součinitele stínícího prvku venkovních žaluzií ...
 • Vytápění a příprava TV pomocí tepelného čerpadla 

  Rejsa, Vojtěch
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy v Ostravě. Teoretická část se věnuje tématu tepelná čerpadla. Část výpočtová obsahuje návrh vytápění objektu s použitím teplovodního podlahového vytápění a otopných těles. ...
 • Vytápění a větrání výstavních prostor 

  Klus, Lukáš
  Bakalářská práce řeší vytápění, přípravu teplé vody a větrání objektu, který bude sloužit pro vystavování a prodej koupelen a jejich vybavení. Teoretická část se věnuje tématu podlahového vytápění. Výpočtová část obsahuje ...
 • Vzduchotechnika bazénových hal 

  Slabá, Jana
  Řešení diplomové práce je zaměřeno na popis vlastností vlhkého vzduchu, jeho odpar a chemické složení. Výpočet množství odpařené vody z vodní plochy či odpar kondenzátu při procesu sušení pomocí domácích spotřebičů, pro ...
 • Vzduchotechnika divadla 

  Lenhart, Marek
  Bakalářská práce je rozdělena do třech částí: teoretické, výpočtové, projektové. Teoretická část práce je zaměřena na systémy zpětného získávání tepla ve vzduchotechnice. Výpočtová a projektová část se zabývá návrhem ...
 • Vzduchotechnika divadla 

  Běťák, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro malé městské divadlo. Vzduchotechnika zajistí pokrytí tepelných zisků a ztrát v divadelním sále a nucené větrání přilehlých prostor s cílem zajistit optimální ...