Now showing items 1-6 of 6

 • Laboratorní demonstrátor pro vibrační diagnostiku 

  Blecha, Martin
  Tato práce se v teoretické části zabývá vibrační diagnostikou objektů, konstrukcí, strojů a soustrojí. Podle podstaty měření respektive zkoumání závad je teoretická část rozdělena do tří částí. V první části nazvané Modální ...
 • Návrh testovacího zařízení pro test opotřebení axiálních kloubů řízení 

  Blecha, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem několika variant testovacího zařízení pro testy axiálních kloubů řízení osobních vozidel. Jednotlivé konstrukční varianty jsou hodnoceny na základě hodnotící matice a ...
 • Pracoviště pro optickou interferometrii 

  Blecha, Martin
  Tato práce je zaměřena na sestavení pracoviště určeného pro experimenty vycházející z optické interferometrie. Jsou zde popsány laboratorní úlohy sloužící pro demonstraci základních principů interferometrie. Podrobně je ...
 • Rekonstrukce elektrické části vytloukacího roštu 

  Bednář, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem části projektové dokumentace elektrické části nově budovaného zařízení vytloukacího roštu. Navazuje na semestrální projekt 2, ve kterém bylo provedeno seznámení se s okolním prostředím ...
 • Řízení topného systému domu 

  Blecha, Martin
  Cílem práce je návrh zapojení řídících prvků a realizace řídícího programu pro řízení topného systému domu. První část práce se zabývá rozborem principů řízení, zdroji tepelné energie a otopnými prvky. Dále jsou popsány ...
 • Vývoj a redukce hmotnosti centrální hlavy pro nákladní vozidla 

  Blecha, Martin
  Teoretická část bakalářská práce je zaměřena na objasnění funkce centrální hlavy a její uložení v nákladním vozidle. Funkce a uložení centrální hlavy závisí na konstrukčním provedení podvozku vozidla. V praktické části je ...