Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybrané firmy 

    Blumenstein, Martin
    Bakalářská práce se zabývá teoretickou a praktickou stránkou analýzy malé obce Pivín na Prostějovsku. V praktické části vymezuje problémy obce s využitím SWOT a SLEPTE analýz. V další části upozorňuje na její silné i slabé ...
  • Hodnocení finanční situace podniku 

    Blumenstein, Martin
    Diplomová práce se zabývá teoretickou i praktickou stránkou analýzy brněnské firmy Cyrrus a.s. V praktické části vymezuje hlavní problém se kterým se firma v posledních letech potýká. Analýza SWOT identifikuje slabé stránky ...