Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizace procesu projektování a programování stroje 

    Boček, Jaromír
    Tato diplomová práce řeší problematiku přenosu informací mezi oddělením projekce elektrického vybavení strojního zařízení a oddělením vývoje softwaru řídicího systému tohoto stroje. Diplomová práce se zaměřuje zejména na ...
  • Komponenta pro monitoring serverů 

    Boček, Jaromír
    Bakalářská práce se zabývá zpracováním programu univerzální komponenty pro sběr dat ze serverů. Komponenta splňuje požadavky pro snadnou instalaci, nastavení a rozběh z daného serveru. Z monitorovaného stroje odcházejí ...