Now showing items 1-1 of 1

  • ARC oscilátor s bloky s řiditelným parametrem 

    Bořecký, Tomáš
    V rámci diplomové práce je provedeno srovnání různých zapojení ARC oscilátorů s ohledem na velikost jejich harmonického zkreslení. Je rozebráno zapojení jednotlivých bloků oscilátoru. Pozornost je věnována výběru a návrhu ...