Now showing items 1-1 of 1

  • Princip hlasové komunikace v IP sítích a její bezpečnost 

    Bořuta, Petr
    Tato práce se zaměřuje na technologii VoIP a její zabezpečení. V první části je popsán obecný princip a struktura VoIP systémů a jednotlivé protokoly svázané s VoIP. V další části je rozebráno zajištění kvality služeb a ...