Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh počítačové sítě 

    Bořuta, Petr
    Cílem práce je vytvořit kompletní návrh počítačové sítě pro firmu Less & Timber s.r.o. Počínaje návrhem kabelových tras, přes navržení možných typů kabelů, zásuvek a návrhem jejich počtu.
  • Princip hlasové komunikace v IP sítích a její bezpečnost 

    Bořuta, Petr
    Tato práce se zaměřuje na technologii VoIP a její zabezpečení. V první části je popsán obecný princip a struktura VoIP systémů a jednotlivé protokoly svázané s VoIP. V další části je rozebráno zajištění kvality služeb a ...