Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový mix cestovní agentury 

    Poništová, Natália
    Bakalárka práca sa zameriava na analýzu súčasného marketingového mixu cestovnej agentúry Invia a na následné návrhy na jeho zlepšenie. Teoretická časť je zameraná na pojmy ako marketing, marketingový mix a cestovná agentúra, ...
  • Návrh marketingové kampaně podniku 

    Jurigová, Karolína
    Bakalářská práce se zaměřuje na navrhnutí reálné marketingové kampaně pro Dominikánskou republiku v rámci marketingového oddělení cestovní agentury Invia.cz. Kampaň vychází z analýzy činnosti konkurence a zaměřuje se na ...