Now showing items 1-13 of 13

 • Algoritmy hlubokého učení na embedded platformě 

  Hadzima, Jaroslav
  Táto práca popisuje v súčastnosti široko používané architektúry a modely pre Hlboké Učenie, riešiace úlohu detekcie a klasifikácie objektov vo videu. Dôraz tu bude kladený na ich použiteľnosť na vstavaných zariadeniach. ...
 • Autonomní vozidlo pro model dopravní situace 

  Schneiderka, Dominik
  Tato práce se zabývá vývojem autonomního autíčka na autodráze Carrera 143. Předmětem ovládání autíčka je samovolné zastavení na semaforu při svítící červené, či zastavení před překážkou. Práce popisuje vyvinuté elektrické ...
 • Coaxial Multiplexer For Automatic Measurementof Ac Current 

  Boštík, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The paper presents recent work on measurement automatization at the Czech Metrology Institute (CMI) in Brno. The purpose of designed equipment is to automatically switch current shunts during the calibration procedure of ...
 • Detekce defektů 

  Horák, Martin
  Vizuální inspekce desek plošných spoju (DPS) lidmi se stává nemožná z důvodu zvyšující se komplexity a miniaturizace desek plošných spoju. K dosažení vysoké spolehlivosti DPS jsou výrobci nuceni vyvíjet nové metody inspekce, ...
 • Detekce sváru na polotovaru 

  Hvizdák, Lukáš
  HVIZDÁK, Lukáš. Detekce svaru na polotvaru. Semestrální práce. Cílem semestrální práce je návrh řešení a výběr komponentů pro detekci svaru na polotovaru za účelem zvýšení spolehlivosti a přesnosti detekce než současný ...
 • Detekce vad potisku 

  Boček, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro vizuální kontrolu potisku loga na propiskách. Ke snímání objektu je využito řádkové kamery. Řízení celé jednotky a zpracování pořízených dat zajišťuje mikropočítač ...
 • General concepts of multi-sensor data-fusion based SLAM 

  Klečka, Jan; Horák, Karel; Boštík, Ondřej (Institute of Advanced Engineering and Science, 2020-06-01)
  This paper is approaching a problem of Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) algorithms focused specically on processing of data from a heterogeneous set of sensors concurrently. Sensors are considered to be different ...
 • Implementace algoritmu hlubokého učení na embedded platformě 

  Ondrášek, David
  Bakalářská práce se zabývá implementací inferenčního modelu, založeného na metodách hlubokého učení na embedded zařízení. V první části je provedena rešerše strojového a následně hlubokého učení a některých používaných ...
 • Koaxiální multiplexer pro automatizované měření AC proudu 

  Boštík, Ondřej
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá literární rešerší na téma chyb měření a nejistot měření. V praktické části se zabývá simulací přídavné kapacitní odporové zátěže na amplitudo- vou a fázovou chybu bočníků. Pro ...
 • Převod barevného snímku na černobílý 

  Pieger, Matúš
  Tato bakalářská práce popisuje návrh algoritmů pro detekci, úpravu a převod hledaných objektů ve vstupních barevných snímcích do šedotónové nebo černobílé oblasti. Vstupní snímky jsou rozdělené do dvou kategorií, kde první ...
 • Softwarový interface pro práci s databázovými soubory 

  Novák, Adam
  Bakalářská práce se zabývá způsebem jak přistupovat k databázovým souborům s příponou (*.shk), (*.sin) a (*.rau) postavené na základu Microsoft Acces 2.0. Dokumentací těchto souborů a vytvoření softwarového interfacu. ...
 • Tester audio kabelů 

  Boštík, Ondřej
  Tato práce se zabývá teoretickými znalostmi potřebnými k návrhu testeru audiokabelů. První část obsahuje přehled komerčně dostupných přístrojů určených pro testování audio kabelů. Ve druhé části je přehled testovaných ...
 • Uživatelské rozhraní pro expertní systém 

  Kořínek, Lukáš
  Bakalářská práce spočívá v návrhu a realizaci uživatelského rozhraní pro expertní systém. Jedná se o pravidlový diagnostický expertní systém NPS, jenž je vyvíjen na FEKT VUT. Rozhraní je provedeno jako dvojjazyčná webová ...