Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace procesu dopravy a skladování materiálu pro výrobu 

    Boštík, Petr
    Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizování dopravy materiálu, následná manipulace s materiálem a uskladnění ve výrobním podniku ZKL Brno a.s. Na začátku práce je rozebrána teorie k dané problematice, ve které jsou ...
  • Studie průběhu zakázky podnikem 

    Boštík, Petr
    Diplomová práce je zaměřena na průběh zakázky v malém podniku Podlahy Lakomý, která se zabývá pracemi v oblasti podlahářství. Tato práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se věnuje teoretickým poznatkům, druhá ...