Now showing items 1-2 of 2

  • Proteomické studie ječmene související s výrobou piva 

    Benkovská, Dagmar
    Tato práce se zabývá proteomickými studiemi ječmene v souvislosti s výrobou piva. Ječmen patří mezi nejvýznamnější plodiny na světě a je využíván hlavně pro sladovnické účely, nejčastěji pro pivovarnictví. Studium proteinů ...
  • Vývoj instrumentace a metodiky v proteomické a environmentální analýze 

    Hezinová, Věra
    Tato práce je zaměřena jak na cílený tak na přehledný přístup ve studiu proteomiky. Cílená proteomika přináší informace o přítomnosti proteinu a jeho lokalizaci v buňce či tkáni pomocí luminiscenčních značek na bázi ...