Now showing items 1-2 of 2

  • Slovník pro mobilní zařízení se zaměřením na Android 

    Boba, Peter
    Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro vytváření slovníkových databází, stejně tak návrhem a implementací aplikace pro systém Android, která zobrazuje slovníková data obsažená v těchto databázích. Zdrojová ...
  • Systém pro určování nadzemní výšky letajících objektů 

    Boba, Peter
    Táto diplomová práca sa zaoberá dizajnom a vývojom systému pre meranie výšky (nad zemou) lietajúcich objektov. Popisuje teoretické podklady týkajúce sa merania výšky v aviatike ako aj rôzne techniky merania výšky. Meranie ...