Now showing items 1-2 of 2

  • Knihovna pro simulaci celulárních automatů 

    Bocko, Dávid
    Tato práce je věnovaná návrhu a popisu knihovny pro simulaci celulárních automatů (CA). V úvodě je stručně zmíněna historie, rozdělení podle různých kategorií a formální definice samotného CA. V části věnované implementované ...
  • Zabezpečená komunikace pro zařízení typu smartphone 

    Bocko, Dávid
    Tato diplomová práce se zabýva návrhem způsobu zabezpečení komunikace pro mobilní zařízení typu smartphone. Rozebírá problematiku přenositelnosti aplikací mezi jednotlivými operačními systémy, rozdíly operačních systému a ...