Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán - Agentura domácí péče 

    Bodnárová, Martina
    Práca sa zaoberá v prvej časti teoretickými poznatkami, ktoré sú potrebné pre kvalitné vypracovanie podnikatežského plánu a v druhej časti tvorbou podnikatežského plánu v oblasti zdravotníctva, poskytovania domácej ...
  • Podnikatelský plán - Chata Martina 

    Bodnárová, Martina
    V prvej časti svojej práce som sa zamerala na vypracovanie teoretických poznatkov. Jedná sa o teoretické poznatky potrebné pre vypracovanie podnikatežského plánu. V druhej časti som sa zamerala na vypracovanie podnikatežského ...