Now showing items 1-2 of 2

  • Svařování betonářských ocelí 

    Bogar, Radek
    Radek Bogar: Svařování betonářských ocelí Bakalářská práce bakalářského studia, 2010/2011, FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor svařování a povrchových úprav, studijní obor B-STI Strojní inženýrství, ...
  • Svařování oceli USIBOR 1500 vláknovým YbYAG laserem. 

    Bogar, Radek
    V automobilovém průmyslu se stále častěji vyskytuji vysokopevností oceli. Zaměřil jsem se na ocel USIBOR 1500, která byla svařena pomocí Nd-YAG laseru. V experimentu se využilo odlišných svařovacích parametrů a ochranných ...