Now showing items 1-2 of 2

  • Marketing v cestovním ruchu 

    Bogner, Josef
    Tato práce analyzuje mikroregion Moravskokrumlovsko v oblasti cestovního ruchu a navrhuje řešení pro zvýšení jeho turistické atraktivity. Teoretická část práce je zaměřena na marketingový výzkum, marketing cestovního ruchu ...
  • Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení 

    Bartuněk, Roman
    Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace společnosti Retex a.s. v období 2009 - 2012. Ke zhodnocení finanční situace využívá vybraných metod finanční analýzy. Na základě dosažených výsledků poskytuje možné ...