Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování návrhu stavebního díla 

    Boháčová, Kristýna
    Diplomová práce se zabývá vytvořením modelu stavebního díla. Model bude obsahovat technické, cenové a nákladové informace o stavebním objektu. Modelovým objektem je rodinný dům. Práce je složena z teoretické části, která ...
  • Mzdy ve stavebnictví a minimální mzda v ČR 

    Boháčová, Kristýna
    Bakalářská práce se zabývá analýzou mezd v České republice. Analyzuje jak vývoj mezd jednotlivých krajů, tak v rámci celého státu. Dále se zabývá přehledem vývoje minimální mzdy v České republice. Práce je složena z ...