Now showing items 1-4 of 4

 • Mezinárodní pronájem pracovních sil 

  Bohůnová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá mezinárodním pronájmem pracovních sil mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie, přičemž se zaměřuje na pronájem pracovníků mezi mateřskými a dceřinými obchodními společnostmi. ...
 • Mezinárodní zdanění příjmů divadelních umělců 

  Ištvánková, Šárka
  Tato diplomová práce se zabývá mezinárodním zdaněním příjmů divadelních umělců. Jejím cílem je vytvořit metodický návod pro zdanění příjmů daňových nerezidentů České republiky. Ten je následně aplikován na výpočet výsledné ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Komosná, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje na užívané způsoby řízení nákladů prostřednictvím jejich podrobného členění a výběru kalkulační metody. Ke srovnání teoretických poznatků se skutečností je využit výrobní podnik, pro nějž je ...
 • Zdaňování příjmů fyzických osob - porovnání současné právní úpravy s právní úpravou přijatou pro roky 2014 a 2015 

  Bohůnová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá vývojem ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Zaměřuje se zejména na změny, které mají nabýt účinnosti dne 01.01.2014 nebo 01.01.2015. Cílem práce je srovnání daňové zátěže ...