Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr 

    Bohadlová, Pavlína
    Předmětem diplomové práce je vytvořit Podnikatelský plán pro založení soukromé mateřské školy v Broumově. V první části jsou stanovena teoretická východiska, která nám charakterizují podnikatelské prostředí v České republice ...