Now showing items 1-2 of 2

  • Kavitace na mikrofluidické clonce 

    Bohunský, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá kavitujícím prouděním v mikroměřítku, což je oblast, ve které je tento jev stále nedostatečně popsán. Mikrofluidika je zároveň obor zažívající dramatický vzestup v řadě biochemických aplikací, ...
  • Posouzení možností úspor vody v ocelářském průmyslu 

    Bohunský, Tomáš
    Tato bakalářská práce posuzuje možnosti úspory vody v ocelářském průmyslu a jednotlivé metody, které v procesu výroby oceli snižují vodní stopu. Nejprve je představena současná situace v ocelářském průmyslu a klasifikován ...