Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace inteligentních senzorů teploty 

    Bohutínský, Jaroslav
    Úkolem práce bylo seznámit se s dostupnými inteligentními senzory teploty od různých výrobců a prostudování jejich vlastností. Po tomto kroku následoval výběr vhodného teplotního senzoru a mikrokontroleru (MCU) pro měření ...
  • Řídicí a signalizační jednotka pro sportovní utkání 

    Bohutínský, Jaroslav
    Úkolem práce je navrhnout řídicí a signalizační jednotku pro sportovní utkání řízenou mikrokontrolérem. Jednotka má zobrazovat čas, stav utkání a případně další údaje důležité pro průběh utkání. Má být vybavena akustickou ...