Now showing items 1-2 of 2

  • Energeticky uvědomělá rekonstrukce rodinného domu 

    Bohutínský, Zdeněk
    Cílem práce je návrh nejlepšího opatření z energetického hlediska pro rodinný dům. Pro objekt je proveden nejprve energetický posudek a podle výsledků posudku jsou vypracovány varianty opatření. Dále je na základě výsledků ...
  • vytápění polyfunkčního objektu 

    Bohutínský, Zdeněk
    Cílem práce je návrh vytápění tří pater polyfunkčního domu. Objekt má tři uživatelské části a to pro bydlení, obchod a kancelářské práce. Vytápění je řešeno deskovými otopnými tělesy s místním zdrojem tepla. Dále je řešen ...