Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků v MSP 

    Bojanovský, Patrik
    Tato bakalářská práce se zabývá systémem hodnocení a odměňování pracovníků v konkrétní firmě. Investování do lidského kapitálu je důležitým, ale v některých společnostech podceňovaným aspektem podnikání. Avšak spokojení a ...
  • Podnikatelský záměr 

    Bojanovský, Patrik
    Tato diplomová práce se zabývá vytvořením srozumitelného podnikatelského plánu na založení webového portálu, který je zaměřen na katalog restaurací umožňující jejich hodnocení a další marketingovou propagaci. V úvodní části ...