Now showing items 1-3 of 3

 • Přístroje a metodika testování čistých prostor 

  Bojanovský, Tomáš
  V úvodu práce jsou popsány základní informace o čistých prostorách, které ovlivňují způsoby měření a vyhodnocování těchto prostor. Dále je v práci podán přehled přístrojů, které se používají, při testování či kontrole ...
 • Rešeršní studie zaměřená na vzduchová ložiska 

  Dolníček, Petr
  Hlavním cílem této bakalářské práce je rešeršní studie a shrnutí dosavadních poznatků v oboru plynových ložisek. Tato ložiska se v poslední době používají stále častěji a své uplatnění nalézají především u vysokootáčkových ...
 • Technika inteligentních budov 

  Bojanovský, Tomáš
  V práci je podána základní představa o pojmu inteligentní budova a s tím související oblasti, pro které je tato technologie vhodná. V další části jsou popsány systémy používané v tomto oboru, a to především tzv. komunikační ...