Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv provedení zateplení zdravotního střediska na výdaje spojené s jeho provozem 

    Bojko, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu zateplení zdravotního střediska v Jablunkově na výdaje spojené s jeho provozem. První část se věnuje obecně energetické náročnosti staveb, legislativě a základním požadavkům na ...
  • Zdravotní středisko 

    Bojko, Tomáš
    Cílem mé bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro zdravotní středisko v Jablunkově. Toto středisko je navrženo pro vyšetření a ambulantní péči pacientů. Jedná se o samostatně stojící budovu, která je ...