Now showing items 1-1 of 1

  • Design počítačového tomografu 

    Bojková, Eva
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem designu výpočetního tomografu (CT), což je lékařský přístroj, který slouží k určení diagnózy pacienta. Práce zkoumá a analyzuje současný stav a produkci těchto přístrojů. Následně je ...