Now showing items 1-2 of 2

  • Informační strategie firmy 

    Bolehradská, Dunja
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie malého podniku pôsobiaceho v oblasti webdesignu. Analyzuje súčasný stav IS/IT podniku, pričom hodnotí najmä úroveň ich podpory podnikových procesov. Obsahom samotného ...
  • Návrh internetových stránek 

    Bolehradská, Dunja
    Bakalárska práca má za úlohu navrhnúť dynamickú internetovú stránku. Pojednáva o nedostatku efektívnych riešení pre výmenu kariet hráčov Trading Card Games a zároveň poskytuje návrh a implementáciu vzniku internetového ...