Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza reportingu vybrané korporace a návrhy jeho zlepšení 

    Bolfová, Lucie
    Zaměření této diplomové práce se soustřeďuje na problematiku reportingu v podmínkách vybrané obchodní korporace, konkrétně ve společnosti ATS aplikované technické systémy s.r.o. Pro splnění svého účelu jsou zde nejprve ...
  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Bolfová, Lucie
    Účelem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti DIAMANT UNIPOOL, s.r.o. v letech 2010-2014. Obecně je práce rozčleněna do tří částí. V té počáteční dochází k seznámení se s cíli práce a metodami k ...