Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

    Bolfová, Michaela
    Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, podľa právnej úpravy Českej republiky. Poukazuje na výhody, ktoré zo zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím plynú, ako aj na ...
  • Podnikatelský záměr - založení mateřské školy 

    Bolfová, Michaela
    Diplomová práca sa zaoberá vypracovaním a tvorbou vlastného podnikateľského zámeru, ktorým je založenie súkromnej materskej školy, špecializujúcej sa na rozvoj detských talentov, cudzích jazykov a podporu telesných a ...