Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení možností regulace napětí v distribučních sítích nn 

    Bolgár, Robert
    Táto práca sa zaoberá možnými spôsobmi regulácie napätia. Teoretická časť obsahuje rešerš publikovaných metód a dostupných regulátorov napätia. Získané teoretické poznatky sa aplikovali pri tvorbe matematických modelov ...
  • Testování komunikace ochran podle IEC 61850 

    Bolgár, Robert
    Cieľom práce je praktické použitie normy IEC 61850, ktorá sa zaoberá komunikáciou zariadení v rozvodni ale aj mimo ňu. Hlavná myšlienka je v návrhu modelu, ktorý bude slúžiť pre testovanie komunikácie medzi ochranami za ...