Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace koncových elementů 

    Bombera, Jiří
    Diplomová práce obsahuje simulace koncových elementů metodou CFD. Cílem práce je stanovit typ koncového elementu, který nejlépe provětrá místnost rodinného domu s přihlédnutím na rychlost proudění vzduchu v pobytové zóně ...
  • Vzduchotechnika mateřské školy 

    Bombera, Jiří
    Bakalářská práce obsahuje návrh vzduchotechnických jednotek pro mateřskou školu, které zajišťují nucené větrání s využitím zpětného získávání tepla. Pro zajištění odvodu tepelné zátěže v letních měsících je v hernách této ...