Now showing items 1-3 of 3

 • Akcelerace fotoakustického snímkování 

  Nedeljković, Sava
  Hlavním cílem této práce je navrhnout novu metodu rekonstrukce obrazu z dat fotoakustického snímkování. Fotoakustické snímkování je velmi populární neinvazivní metoda snímkování založená na detekování ultrazvukových vln ...
 • Detekce známých 3D objektů v obraze 

  Bordovský, Gabriel
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí známého 3D objektu v obraze a odhadem jeho pozice vůči kameře. Metoda využívá význačné body typu ORB a jejich pozici na povrchu obalového kvádru. Za pomoci řešení PnP problému je ...
 • Simulace lomové zkoušky ve stavebnictví 

  Bordovský, Gabriel
  Tato práce optimalizuje program pro simulaci lomové zkoušky ve stavebnictví. Simulace je využívána k validaci lomových vlastností materiálu používaných při rekonstrukci historických budov. Názorně jsou prezentovány možnosti ...