Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Boreček, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému společnosti DATASoftware, spol. s.r.o. Po posouzení silných a slabých stránek systému budou navrženy změny, jejichž realizace by měla vést ke zvýšení přidané ...
  • Využití nástrojů Business Intelligence v současné podnikové praxi 

    Boreček, Ondřej
    Tato práce se zbývá tématem Business Intelligence, vysvětlením pojmů souvisejících a také pohledem na danou problematiku z perspektivy projektového řízení. Dále popisuje užitečnost nástrojů Business Intelligence v souladu ...