Now showing items 1-1 of 1

  • Strategický rozvoj značky 

    Laníková, Dana
    Předložená diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje značky zvoleného podniku, kterým je olomoucká cukrárna a kavárna Zmrzlinárium Café Centro, která se specializuje na výrobu a prodej zmrzliny. Na základě teoretických ...