Now showing items 1-2 of 2

  • Autoservis s čerpací stanicí 

    Borkesz, Michael
    Práce se zabývá statickým výpočtem a posouzením nosné ocelové konstrukce haly autoservisu s přilehlým zastřešením čerpací stanice pohonných hmot. Objekt se nachází na okraji obce Uherské Hradiště, poblíž městské části ...
  • Využití těženého kameniva do podkladních vrstev vozovek 

    Borkesz, Michael
    Práce se zabývá možnostmi využití drobného drceného a těženého kameniva v podkladních vrstvách vozovek. V úvodu teoretické části je vysvětlen proces vzniku tohoto typu kameniva. Dále jsou zde popsány zkoušky, kterými byly ...