Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza diferenciálních rovnic systémů s úzkými místy 

  Borkovec, Ondřej
  Tato práce se zabývá modelováním toku výrobků skrze úzká místa pomocí obyčejných diferenciálních rovnic. Model vychází z hydrodynamické analogie. V práci jsou dále uvedeny podmínky pro udržitelnost systému, tedy požadavky ...
 • Energetické využití odpadu ze suché a mokré fermentace 

  Borkovec, Ondřej
  Tato bakalářská práce se skládá ze tří hlavních částí. První část se zabývá popisem technologií suché a mokré fermentace a porovnáním těchto metod. Ve druhé části je rozebráno složení a charakteristiky zbytkového materiálu ...
 • Synchronizace chaotických dynamických systémů 

  Borkovec, Ondřej
  Diplomová práce pojednává o chaotických dynamických systémech se zvláštním zaměřením na jejich synchronizaci. Proces synchronizace je aplikován použitím dvou různých metod, a to - metodou úplné synchronizace na dva Lorenzovy ...
 • Zkapalněný zemní plyn 

  Borkovec, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá zkapalňováním zemního plynu, jeho transportem, skladováním a opětovným odpařováním. V rámci práce byl navržen malý zkapalňovací cyklus a odpařovací jednotka.