Now showing items 1-2 of 2

  • Design of Generalized Powertrain Model 

    Borkovec, Tomáš
    V této práci je popsán obecný model paralélního hybridního automobilu. Celkový hnací systém je složen z menších sub-systémů popsaných pomocí kvazi-statického modelování. Pro dané cesty je vypočítána potřebná síla pro pohon ...
  • Neuronové sítě v kryptografii 

    Borkovec, Tomáš
    Bakalářská práce si klade za cíl představit neuronové sítě a jejich vlastnosti, které lze využít pro tvorbu kryptografických protokolů založených na neuronových sítích. Předkládá konkrétní případy využití neuronových sítí~v ...